TyönjohtoPerustusten suunnitteluYrityksestäPå svenska
 

Rakennussuunnittelu Mickos Oy on pientaloprojektien suunnitteluun ja työnjohtoon erikoistunut insinööritoimisto. Yrityksen rakennustekninen palvelutarjonta on laaja. Yritys toimii yleensä rakennushankkeessa tilaajan tärkeimpänä rakennusteknisenä kontaktina luonnossuunnittelusta projektin loppukatselmukseen.
Maantieteellisesti yrityksen pääasialliseen toiminta-alueeseen kuuluu Sipoon, Porvoon ja Pornaisten kuntien alueet, mutta suunnittelupalveluita tarjotaan jossakin määrin tämän alueen ulkopuolellekin.

Rakennussuunnittelu Mickos Oy:n periaatteisiin kuuluu, että projektien suunnittelu ja työnjohto tehdään aina korkealla laatu- ja detaljitasolla. Tällainen suunnittelu ja työnjohto johtaa toimivaan ja kestävään lopputulokseen. Muita etuja huolellisesta suunnittelu- ja valvontatyöstä on sujuvampi toteutus ja alhaisemmat kokonaiskustannukset. Projekteissa yksi Rakennussuunnittelu Mickos Oy:n tärkeimmistä tehtävistä on auttaa tilaajaa löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja ja pitää kiinni sovitusta toteutusaikataulusta.

Rakennustekninen palvelutarjonta pitää sisällään mm. seuraavat päätehtävät:
- Työnjohto
- Pääsuunnittelu
- Perustusten suunnittelu
- Rakennesuunnittelu

Kaikkia yllä mainittuja palveluja tarjotaan uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja korjauskohteisiin.
Yritys tarjoaa myös rakennusteknisiä konsulttipalveluja teollisuuden ja infrastruktuurin hankkeisiin.

 

 

 

Rakennussuunnittelu Mickos Oy

Diplomi-insinööri Staffan Mickos

staffan@mickos.fi
puh. 050 4916116

Jokivarrentie 28
04130 SIPOO

www.mickos.fi