ArbetsledningHuvudplaneringGrundplaneringKonstruktionsplaneringOm företagetReferenserSuomeksi
 

Byggnadsplanering Mickos Ab är en ingenjörsbyrå som specialiserat sig på planering och arbetsledning av småhusbyggen. Företaget erbjuder ett omfattande utbud av byggnadstjänster. I ett byggprojekt fungerar företaget oftast som beställarens viktigaste byggnadstekniska kontakt ända från skissplaneringen till projektets slutsyn.
    Företagets huvudsakliga geografiska verksamhetområde utgörs av Sibbo, Borgå och Borgnäs kommuner men planeringstjänster erbjuds i viss mån även till byggen utanför detta område.

Till Byggnadsplanering Mickos Ab:s principer hör att all planering och arbetsledning görs med hög kvalitet och detaljnivå. Det finns klara bevis på att en noggrann planering och övervakning leder till smidigare genomförande och lägre kostnader i byggnadsprojekten. Till företagets tjänster hör också att hjälpa beställaren att hitta ekonomiskt fördelaktiga lösningar och hålla fast vid en på förhand bestämd tidsplan.

Utbudet av byggnadstekniska tjänster innefattar bl.a.:
- Arbetsledning
- Huvudplanering
- Grundplanering
- Konstruktionsplanering

Planering och arbetsledning erbjuds såväl till nybyggen som tillbyggnader och renoveringar. Företaget erbjuder även byggnadstekniska konsulttjänster inom industrin och infrasturkturen.

 

 

 

Byggnadsplanering Mickos Ab

Diplomingenjör Staffan Mickos

staffan@mickos.fi
tfn 050 4916116

Jokivarsivägen 28
04130 SIBBO

www.mickos.fi