TyönjohtoHuvudplaneringGrundplaneringKonstruktionsplaneringOm företagetReferenserSuomeksi
 

ARBETSLEDNING

Den ansvariga arbetsledaren i ett byggnadsprojekt är ansvarig för utförandet av byggnadsarbetet och dess kvalitet. Arbetsledaren ser till att bygget förverkligas i enlighet med bestämmelser och föreskrifter samt beviljade tillstånd och god byggnadssed. Den ansvariga arbetsledaren fungerar dessutom som byggets kontaktperson gentemot kommunen och andra myndigheter.


Förutom övervakningen på byggplatsen ingår i den ansvariga arbetsledarens uppdrag alltid ett engagemang som beställarens byggnadstekniska kontaktperson under hela byggets gång. Genom diskussioner på byggplatsen, telefonsamtal och e-mailkontakt kan beställaren diskutera frågor angående byggnadsteknik, materialval, upphandling mm. Beställaren har också möjlighet att utnyttja det breda nätverk av byggnadskontakter som Byggnadsplanering Mickos Ab bildat under årens lopp.

Arbetsledningen kan vid behov kompletteras med olika byggherreuppdrag såsom upphandlingstjänster och projektledning.


Genom en aktiv arbetsledning kan Byggnadsplanering Mickos Ab uppfylla det formella arbetsledaruppdraget, säkra byggprojektets kvalitet och bidra till att projektets budget och tidsplan inte överskrids.